Naším cieľom je vyrábať dobré produkty z jednoduchých, prírodných surovín, ktoré dopĺňajú vyváženú stravu a sú dobré aj pre planétu.

Aby sme vám mohli ponúknuť tie najlepšie z našich produktov, spoločnosť McCain sa zaviazala pracovať na 4 hlavných oblastiach:

1 – ZNIŽOVANIE PODIELU NASÝTENÝCH TUKOV

O 75 % menej nasýtených tukov v produktoch spoločnosti McCain od roku 2011.

Spôsob výroby našich produktov je veľmi jednoduchý: zemiaky (ktorých cestu je možné vysledovať z poľa až na tanier) sú ošúpané, umyté, nakrájané, predsmažené a zmrazené. Pri predsmážaní spoločnosť McCain už od roku 2011 vôbec nepoužíva palmový olej. Dôvody sú zrejmé nielen z nutričného, ale aj environmentálneho hľadiska: palmový olej obsahuje množstvo nasýtených tukov, zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi a tiež riziko vzniku srdcovocievnych ochorení. Okrem toho výroba palmového oleja prispieva k masovému a často nekontrolovanému odlesňovaniu. Zdravšou alternatívou je slnečnicový olej, ktorý významnou mierou prispel k zníženiu podielu nasýtených tukov v našich produktoch.

2 – ZNÍŽENIE MNOŽSTVA SOLI

Od roku 2011 spoločnosť McCain znížila množstvo soli v svojich produktoch o 40 %, čo predstavuje 400 kg.

Škodlivé účinky soli sú dobre známe – zvýšenie krvného tlaku, srdcovocievne ochorenia, osteoporóza. Množstvo soli v našich produktoch sme významne znížili a pri produktoch obsahujúcich soľ sme dosiahli úroveň v priemere 0,6 g/100 g.

3 – LEPŠIE INFORMOVANIE ZÁKAZNÍKOV O VÝŽIVOVÝCH HODNOTÁCH

44 % produktov spoločnosti McCain spĺňa kritériá na označenie certifikačnou známkou Better For You.

Takmer polovica z našich 170 produktov spĺňa kritériá na označenie certifikačnou známkou Better For You. Predpokladom na udelenie tejto známky je množstvo soli na úrovni nižšej ako 0,5 g/100 g a obsah nasýtených tukov nižší ako 1,5 g/100 g. Okrem toho spoločnosť McCain aktívne podporuje a používa systém označovania potravín Nutri-Score. Ide o systém farebného označovania potravín, ktorý uvádza celkovú výživovú hodnotu konkrétnej potraviny na stupnici od A po E. Spotrebiteľ vďaka tomu získa zrozumiteľnú a prehľadnú informáciu o výživovej hodnote produktu.

4 – VYTVORENIE EKOLOGICKEJŠÍCH OBALOV

Zníženie množstva obalov o 15%.

Okrem znižovania množstva používaných obalov spoločnosť McCain spustila v spolupráci s viacerými univerzitami, inštitúciami a výskumnými a vývojovými centrami výskumný projekt zameraný na vyvinutie obalu, ktorý by bol 100 % bezpečný pre životný prostredie.