Spoločnosť McCain sa zaviazala znížiť vplyv svojich 15 výrobných prevádzok v kontinentálnej Európe na životné prostredie.

Aby sme zabezpečili implementáciu tohto záväzku, spoločnosť McCain si stanovila 4 jasné ciele:

1 – CIEĽ: NULOVÝ ODPAD

Meranie nepretržitého zlepšovania v oblasti využívania energie a environmentálnej účinnosti.

Zaviazali sme sa znížiť plytvanie potravinami: z dlhších zemiakov robíme hranolčeky, z menších zemiakov zas zemiakové plátky alebo iné špeciality a zvyšné zemiaky a odpad sa používajú ako krmivo pre hospodárske zvieratá, organické hnojivo alebo na výrobu bioplynu. Pokiaľ ide o nerecyklovateľný odpad, naše závody nie sú vybavené spaľovňami a takúto prax veľmi nepodporujeme. Ak sa tomu nedá vyhnúť, tak zachytávame energiu vznikajúcu pri spaľovaní odpadu.

2 – ZNÍŽENIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Od roku 2008 sme ušetrili 258 195 MWh, čo je viac ako ročne spotrebuje 21 516 domácností.

V roku 2008 sme implementovali akčný plán na zníženie spotreby elektrickej energie, zemného plynu a bioplynu. Namontovali sme systémy na využívanie energie z pary generovanej varnými nádobami a fritézami, pri elektrickom vybavení sme použili metódy na monitorovanie rýchlosti prípravy a zregulovali sme tlak v tlakových hrncoch. To viedlo k zníženiu spotreby energie v našich výrobných prevádzkach o 14 % v roku 2017.

3 – PREVÁDZKY S TRVALO UDRŽATEĽNOU VÝROBOU

Znížili sme množstvo vyprodukovaného metánu o 2 600 000 m3. To znamená. že sme do ovzdušia vypustili o 5 300 ton CO2 menej, čo predstavuje 5 300 spiatočných letov z Paríža do New Yorku. Francúzsky výrobný závod v meste Matougues si stanovil cieľ znížiť svoju globálnu environmentálnu stopu do roku 2020 o 50 %. Všetky svetlá so žiarovkami budú nahradené LED diódami a takisto bola spustená iniciatíva s cieľom namontovať bioreaktor, ktorý premieňa organický odpad na bioplyn. Ďalšie podobné projekty, ktoré uprednostňujú využívanie obnoviteľnej energie, mali za následok, že v rokoch 2016 až 2017 bol objem emisií CO2 znížený výraznejšie, ako vypustí priemerné auto pri prejdení 80 900 míľ.

4- OBMEDZENIE POUŽÍVANIA VODY A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY

V porovnaní s rokom 2015 sme v roku 2017 ušetrili 196 373 m3 vody, čo je také množstvo vody, ktoré sa vojde do 78 olympijských bazénov.
V roku 2015 sme implementovali plán na zníženie spotreby vody v našich výrobných závodoch: od roku 2015 do roku 2017 bolo ušetrených 150 litrov vody na tonu koncového zemiakového produktu. Dosiahli sme úspechy aj v oblasti čistenia odpadových vôd. Podarilo sa nám zabezpečiť, že voda vypustená späť do životného prostredia má rovnakú charakteristiku, ako keď sme ju získali a prvý raz použili, napríklad teplota, množstvo fosfátov, množstvo dusičnanov a podobne.

Pozrite si naše video o obnoviteľnej energii v Spojenom kráľovstve: