DOBRÝ PARTNER

Spolupracujeme s miestnymi aktérmi spomedzi firiem a občianskych spoločností s cieľom zlepšiť životné prostredie komunít, v ktorých pôsobíme.

Veríme v opodstatnenosť sociálnych podnikov – spoločností, ktoré majú alternatívny obchodný model na základe spoločných princípov a spoločných hodnôt. Všetok zisk je znovu investovaný do rozvoja modelu, čo sociálnym podnikom umožňuje rozširovať svoju sociálnu úlohu a posilňovať svoj dosah na životné prostredie a spoločnosť. Spoločnosť McCain k dnešnému dňu spustila 3 sociálne podniky.

CAMPO VIVO:

Campo Vivo je spoločnou iniciatívou spoločnosti McCain a Muhammada Yunusa, laureáta Nobelovej ceny za mier. Campo Vivo pomáha znevýhodneným farmárskym rodinám v Une v Kolumbii pestovať zemiaky, mrkvu a hrach. Sociálny podnik od pestovateľov kupuje úrodu za adekvátnu cenu a Pestovateľské centrum excelentnosti im zabezpečuje školenia.

MOULAT L’KHEIR:

Iniciatíva Moulat L’Kheir vznikla v marci 2016 počas seminára v meste Casablanca, kde sa stretli ľudia rozličných profesií, rôzneho veku a z rôznych oblastí. Stretli sa, aby identifikovali sociálny problém vo svojej krajine, ktorý by chceli vyriešiť. A tak vznikla iniciatíva Moulat L’Kheir. Moulat L’Kheir je sociálny podnik, ktorý spoločne založili spoločnosti Agropros (poľnohospodárska spoločnosť) Label’Vie (maloobchodný predajca, člen skupiny Carrefour) YoziFood (miestny distribútor potravín), McCain a Muhammad Yunus, držiteľ Nobelovej ceny za mier. Cieľom iniciatívy Moulat L’Kheir je bojovať s chudobou vo vidieckych oblastiach, dať ľuďom prácu pri pestovaní zemiakov a miestnym ženám tiež prácu v závode na výrobu hranolčekov. Zemiaky pestujú muži a predávajú sa v obchodoch Label’Vie. Hranolčeky sa zas predávajú do spoločnosti YoziFood, ktorá ich následne distribuuje prostredníctvom svojich gastronomických partnerov. Vďaka príjmom z predaja zemiakov a hranolčekov môže sociálny podnik Moulat ‘Kheir sponzorovať vzdelávací program pre deti, predovšetkým dievčatá, z vidieckych oblastí.

EnVie:

Sociálny podnik EnVie vznikol ako výsledok spolupráce spoločností McCain, Randstad, Colryut, Reo Velling a Belgickej federácie potravinových bánk. Zámerom sociálneho podniku EnVie je redukovať plytvanie potravinami. Cieľom je kupovať potraviny, ktoré neprejdú procesom triedenia, a vyrábať z nich polievky. Envie okrem toho zamestnáva dlhodobo nezamestnaných a pomáha im nájsť si novú stabilnú prácu. Envie teda poskytuje pestovateľom dodatočné príjmy za „nepeknú zeleninu“. Polievky sa predávajú v obchodnom reťazci Colryut. Výnosy z predaja umožňujú sociálnemu podniku zachovať si ekonomickú udržateľnosť a zvýšiť svoj vplyv na prostredie.