The Delivery Challenge

Rozmočené hranolčeky
pri donáške a jedlách so sebou
zažilo 8 zákazníkov z 101

Delivery With No Compromise
Premise

(Jedinečné skúsenosti zákazníkov)

  • # PREKONAJTE OČAKÁVANIA ZÁKAZNÍKOVA
  • # ROZŠÍRTE SVOJ JEDÁLNY LÍSTOK
  • # POTVRĎTE SVOJU REPUTÁCIU
SureCrisp
  • 1. Technomic ( externý inštitút), globálna kvantitatívna štúdia v súvislosti s jedlom so sebou a donáškou, október 2018.
  • 2. Senzorické testovanie, Axens (externý inštitút), jún 2019, Francúzsko. Prieskum udržiavania teploty na vzorke 80 spotrebiteľov po 20 a 30 minútach v uzavretom donáškovom obale.
  • 3. Senzorické testovanie, Axens (externý inštitút), jún 2019, Francúzsko. Prieskum udržiavania teploty na vzorke 80 spotrebiteľov po 15 minútach na tanieri.