“Food pairing” je vedecká metóda, ktorá skúma, ako sa k sebe hodia jedlá a nápoje, aby vytvárali jedinečnú senzorickú skúsenosť.