V spoločnosti McCain veríme, že musíme viac chrániť našich pestovateľov a zabezpečiť budúcnosť poľnohospodárstva.

Musíme aj naďalej rásť, ale zároveň znižovať náš vplyv na životné prostredie a rozvíjať nové udržateľné poľnohospodárske modely. Preto sme sa rozhodli pre mimoriadne ambiciózny cieľ – znížiť emisie CO2 o 50 % do roku 2030!


Malé kroky na ceste k veľkej zmene – prechod na 100% recyklované obalové materiály

Okrem toho, že sa snažíme dosiahnuť náš globálny cieľ, urobili sme aj ďalší významný krok a rozhodli sme sa zmeniť naše obalové materiály, aby boli nielen 100% recyklovateľné, ale zároveň aby boli vyrobené zo 100% recyklovaných materiálov! Prechod z bielych kartónových obalov na hnedé významným spôsobom zlepší náš vplyv na životné prostredie.


Najdôležitejšie zmeny:

  • Táto zmena v konečnom dôsledku redukuje naše využívanie chemických látok ako napríklad bielidlo. To sa totiž používa pri výrobe bielych kartónových obalov. Pri výrobe hnedých kartónových obalov sa nepoužívajú žiadne chemické látky.
  • Prechod začína vo februári 2021. Prebiehať bude postupne pre všetky naše výrobky.
  • V niektorých objednávkach pre zákazníkov budú biele aj hnedé kartónové obaly, pretože prechod bude prebiehať postupne. Konfigurácie paliet sa nebudú meniť.
  • Nové balenie nebude mať žiadny vplyv na produktové kódy, veľkosť kartónových obalov a konfiguráciu týkajúcu sa skladovania, manipulácie, trvanlivosti a objednávkového procesu. Táto zmena nebude mať vplyv na spôsob uzatvárania, pevnosť a výrobu kartónových obalov.
  • Nebude mať žiadny vplyv na výrobu/doručovanie skladových jednotiek (SKU). Pôjde o postupný prechod – hnedé kartónové obaly pôjdu do výroby a biele kartónové obaly sa postupne použijú.

 


Spoločne dokážeme urobiť dlhodobé zmeny, ktoré v budúcnosti pomôžu celému svetu, komunitám a životnému prostrediu